เรื่องเล่าที่แตกต่างกันระหว่างการเป็น คนต่างด้าว กับ ไส้เดือนดิน หรือ ดอกมะลิ กับ ซากอสุภแห่งสุนัข ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นระหว่างชุดความคิดสองแบบ โดยแต่ละฝ่ายต่างก็หยิบใช้สัญญะทางวัฒนธรรมให้ความชอบธรรมแก่อุดมการณ์ ลัทธิความเชื่อของฝ่ายตน

ข้อมูลหนังสือ

  • วีรบุรุษไพร่ชวา
  • ผู้เขียน: ทวีศักดิ์ เผือกสม
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 279 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2560
  • ISBN: 9786163015914