นับแต่กำเนิดโลก...

ก่อนที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งจะได้ครอบครองแผ่นดินไอร์แลนด์ และเรียกตนเองว่า ชาวไอริช

บนเกาะแห่งนี้คือ ดินแดนของเทพเจ้า

ข้อมูลหนังสือ