เมื่อครั้งเป็นนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๖ มีวิชาแต่งความ ครูอ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ยาวมากนักให้นักเรียนฟัง ๒-๓ เที่ยวแล้วให้นักเรียนจำความจากเรื่องนั้นไปเรียบเรียงมาให้ครูตรวจว่าจะได้เรื่องถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แต่คราวหนึ่งครูผู้สอนเปลี่ยนวิธีการใหม่ คือแทนที่จะอ่านเรื่องจากหนังสือให้นักเรียนฟังอย่างเคย ครูได้กำหนดหัวข้อให้นักเรียนเขียนเรื่องดอกบัว โดยให้นักเรียนไปค้นคว้าหาความรู้มาเขียนด้วยตนเอง ปรากฏว่าเรื่องดอกบัวของผู้เขียนได้รับคำชมว่าเขียนได้ดี ทำให้ผู้เขียนเกิดความคิดว่า เรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ใบหญ้าก็มีเรื่องสนุกน่าเขียนอยู่มาก

“พฤกษนิยาย” ไม่ใช่ตำราพฤกษศาสตร์ แต่เป็นเรื่องของต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์, ศาสนา, ประเพณีและความเชื่อของมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์จนถึงทุกวันนี้ ท่านที่เคยอ่านต่างเห็นพ้องกันว่า หนังสือพฤกษนิยายเป็นหนังสือที่ให้ความรู้รอบด้านและอ่านสนุก

ข้อมูลหนังสือ

  • พฤกษนิยาย (พิมพ์ครั้งที่ 6)
  • ผู้เขียน: ส.พลายน้อย
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 479 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 6 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786163015754