"ขงเบ้ง" ผู้ได้รับสมญานามว่า "ผู้หยั่งรู้ดิน ฟ้า มหาสมุทร" สติปัญญาความรู้นั้นนับว่าเยี่ยมยุทธอย่างหาตัวจับยาก มีความสามารถรอบด้าน ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง การทูต พิชัยสงครามและการทหาร เรื่องราวของขงเบ้งจึงเป็นที่น่าสนใจและนำมาศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่า การที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องผ่านอุปสรรค และการเคี่ยวกรำมามากเพียงใด พบกับโมเดลการบริหารงานของขงเบ้ง ในรูปแบบที่สั้นกระชับ อ่านง่าย ชวนติดตาม เปิดมุมมองใหม่ของการเป็นผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้ใน "คิดแบบขงเบ้ง เปลี่ยนแมวเป็นราชสีห์" เล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ