ในหน้าประวัติศาสตร์จีนกว่า 5000 ปี
มีบันทึกถึงเรื่องราวของบรรดากษัตริย์อยู่มากมาย
ทั้งผู้ที่ยิ่งใหญ่ นำบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
และที่เหลวแหลก ไร้ความความสามารถ
บางพระองค์ก้าวมาจากตำแหน่งขุนนาง
บางพระองค์ขึ้นมาจากฐานะชาวนาชาวไร่

ข้อมูลหนังสือ

  • 7 มหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรวรรดิ
  • ผู้เขียน: วีระชัย โชคมุกดา
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 199 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2559
  • ISBN: 9786163015129