ละตินอเมริกา แผ่นดินแห่งการปฏิวัติ ละตินอเมริกา ดินแดนที่โอบล้อมด้วยมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทองคำ พืชพันธ์ุธัญญา ดินแดนต้นกำเนิดอารยธรรมอันน่าพิศวง และดินแดนที่ถูกหมายตาเมื่อถึงคราล่าอาณานิคม

แม้จะผ่านการต่อสู้ทรหด จนปลดแอกได้เอกราช แต่การปะทะของคนในด้วยกันกลับยังดำเนินต่อไป ต่อสู้ ปฏิวัติ ยึดอำนาจ และถูกปฏิวัติยึดอำนาจอีกครั้ง เกิดอะไรขึ้นบนแผ่นดินนี้ในหลายร้อยปีที่ผ่านมา อะไรที่ทำให้การปฏิวัติคล้ายเรื่องชอบธรรมบนดิานแดนนี้

คำตอบของเรื่องราวรออยู่ใน... "ลาตินอเมริกา แผ่นดินแห่งการปฏิวัต"

ข้อมูลหนังสือ