ประเทศลาวดูเหมือนจะเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนที่คนไทยเรารู้จักดีที่สุดประเทศหนึ่ง ทั้งนี้เพราะในแง่ความรู้สึกแล้วคนไทยมักคิดหรือมองว่า ลาวคือบ้านพี่เมืองน้องกับไทย ส่วนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้นอาจมาจากการที่คนไทยถือว่าคนลาวก็คือคนไทยกลุ่มหนึ่งที่แยกออกไปสร้างอาณาจักรของตนเองขึ้นมานั่นเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์ลาว
  • ผู้เขียน: อาณัติ อนันตภาค
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2558
  • ISBN: 9786163014931