เวียดนาม หรือสาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม อาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิถีและวัฒนธรรมแตกต่างออกไปจากชาติอื่นๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะวิถีทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่นั้นจะมีโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดีย ขณะที่เวียดนามกลับรับวัฒนธรรมจากจีนโดยตรง  

ดังนั้นเรื่องราวของเวียดนามในหน้าประวัติศาสตร์จึงแปลกแตกต่างจากชาติอื่นๆ และน่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะการผ่านพ้นห้วงแห่งสงครามต่อสู้ปลดแอก เรียกร้องสิทธิเสรีภาพจากชาติมหาอำนาจผู้เข้ามาล่าอาณานิคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยึดมั่นในระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมาให้แก่ประเทศนี้ และทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เด่นชัดที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์เวียดนาม
  • ผู้เขียน: อาณัติ อนันตภาค
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163014771