ไม่ว่าคนไทยมาจากไหนหรือจะอยู่ที่ใดมาก่อน แต่พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของความเป็นไทย ได้ก่อเกิดและเติบโตบนแผ่นดินที่ปัจจุบันนี้มีชื่อว่า “ประเทศไทย” ประวัติศาสตร์ไทยคือหนังสือที่ว่าด้วยคนไทย แผ่นดินไทย มีเรื่องราวและพัฒนาการของตนเอง ผ่านห้วงกาลของความเปลี่ยนแปลงและดำรงอยู่เหนือภูมิภาคอุษาคเนย์ จากล้านนา-เชียงใหม่ จากตามพรลิงค์ถึงนครศรีธรรมราช จากโยนก-เชียงแสนถึงสุโขทัย จากสุวรรณภูมิถึงอยุธยา และจากสยามสู่ไทยแลนด์

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์ไทย (ฉบับปรับปรุง)
  • ผู้เขียน: ภาสกร วงศ์ตาวัน
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 503 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163014757