ท่านต้องสอนลูกหลานของท่านว่า แผ่นดินที่เขาเหยียบอยู่คือเถ้าถ่านของบรรพบุรุษของเรา เพื่อเขาจะได้เคารพแผ่นดินนี้ บอกลูกหลานของท่านด้วยว่า โลกนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวิตอันเป็นญาติพี่น้องของพวกเรา สั่งสอนลูกหลานของท่านเช่นเดียวกับที่เราสอนลูกหลานของเราเสมอมาว่า โลกนี้คือแม่ของเรา ความวิบัติใดๆ ที่เกิดขึ้นกับโลก ก็จะเกิดกับเราด้วย หากมนุษย์ถ่มน้ำลายรดแผ่นดิน ก็เท่ากับมนุษย์ถ่มน้ำลายรดตัวเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163014726