"เสียดินแดนให้จักรวรรดินิยมในสมัยส่าอาณานิคม" เล่มนี้ นำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ การสูญเสียดินแดนในยุคที่การล่าอาณานิคมจากตะวันตกกำลังรุ่งเรือง ภายใต้การดูดกลืนประเทศเพื่อนบ้านจากมหาอำนาจ แต่ไทยยังสามารถรักษาความเป็นชาติได้อย่างเข้มแข็ง แม้จำต้องเฉือนแผ่นดินบางส่วนไป

ข้อมูลหนังสือ

  • เสียดินแดนให้จักรวรรดินิยมในสมัยล่าอาณานิคม
  • ผู้เขียน: สายสกุล เดชาบุตร
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 332 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มกราคม 2552
  • ISBN: 9786163014177