เรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาติพันธุ์เก่าแก่ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากมาอย่างยาวนานชนชาติที่ยึดมั่นในศาสนา ศรัทธา และพันธสัญญาแห่งพระเจ้า พร้อมทั้งภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมจึงเกิดเป็นบุคคลและมีชื่อเสียงมากมาย หนังสือเล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงเอาเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ของคน ชนชาติ ยิว ที่รู้จักกันทั่วโลก โดยลำดับและเนื้อหาเรื่องราวให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้เข้าใจและเห็นภาพมากที่สุด

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติศาสตร์ยิวชาติพันธุ์แห่งการอพยพที่ทรงปัญญา
  • ผู้เขียน: ปัญญา วิวัฒนานันท์
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2558
  • ISBN: 9786163014054