ตลอดห้วงแห่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนที่ฝรั่งนักเดินทางทั้งในอดีตและปัจจุบันขนานนามว่า "ดินแดนแห่งจุดบรรจบของมรสุม" บ้าง หรือ "ดินแดนใต้สายลม" บ้าง มีเรื่องราวที่น่าสนใจปรากฏขึ้นมามากมาย มีประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองอยู่ไม่น้อย และที่สำคัญเหนืออื่นใด มันมีแบบอย่างที่ควรค่าต่อการทำความรู้จักและความเข้าใจ ไม่น้อยไปกว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของดินแดนในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกเลยทีเดียว "อุษาคเนย์" ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน (ปกแข็ง)" เล่มนี้ ให้ทั้งความสนใจและความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ ในภูมิภาคแห่งนี้ โดยจะเริ่มแสดงภาพให้เห็นตั้งแต่การดำรงอยู่ของ "คน" ในยุคโบราณ กระทั่งถึงสภาพการณ์ทางการเมืองการปกครองของชาติต่างๆ จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • อุษาคเนย์ ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน
  • ผู้เขียน: เริงวุฒิ มิตรสุริยะ
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 880 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2557
  • ISBN: 9786163013668