เมื่อคนเราต้องออกเดินทาง ความคิดถึงจะเริ่มก่อตัวทำงานเดินทางเพื่อไปหาความคิดถึงหรือต้องจากความคิดถึงเพื่อการเดินทาง ระยะทางระหว่างที่ต้องเดินทางนั้นมักมีเรื่องราวและความทรงจำให้จดจำอยู่เสมอ "Far and Near ใกล้และไกลในความทรงจำ" เป็นการรวบรวมความเรียงหอมกรุ่นของ "อุรุดา โควินท์" จากคอลัมน์ "ครัวสีแดง" ในนิตยสารขวัญเรือน อีกครั้งกับการเดินทาง อีกครั้งกับการพบเจอผู้คน และอีกครั้งที่เมนูอาหารต่างๆ ผ่านเรื่องราวของความทรงจำและความคิดถึง!

ข้อมูลหนังสือ

  • Far and Near ใกล้และไกลในความทรงจำ
  • ผู้เขียน: อุรุดา โควินท์
  • สำนักพิมพ์: ณ ดา
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2557
  • ISBN: 9786163013385