"ไซฮั่น" กล่าวถึงการทำศึกระหว่างกษัตริย์ในราชวงศ์จิ๋น เเละราชวงศ์ฮั่นเริ่มต้น ด้วยกษัติรย์องคฺสุดท้ายของราชวงศ์จิว หรือ โจว คือ พระเจ้าจิวมกอ๋อง ผู้สูญเสียอำนาจให้พระเจ้าจิ๋นเจียวอ๋อง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จิ๋นกษัตริย์ราชวงศ์จิ๋นได้ครองราชย์สือต่อมาคือ พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ยี่ซีฮ่องเต้ เเละซาซีฮ่องเต้เป็นคนสุดท้าย ต่อจากนั้นก็คือศึกครั้งใหญ่ระหว่างพระเจ้าไซฌ้อปาอ๋องกับพระเจ้าฮั่น เพื่อครองเเผ่นดินจีน พระเจ้าฮั่นอ๋องเป็นฝ่ายชนะ ได้ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นเเล้วเรื่องราวก็จบลงในสมัยของพระเจ้าฮุยอ๋องผู้ครองราชย์สืบต่อมา

ข้อมูลหนังสือ