เรื่องราวของคนไม่รู้หนังสือก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ในสังคมทุกวันนี้ แม้จะไม่อาจกล่าวได้ว่าในสวีเดนยังคงมีเรื่องราวอย่างนี้อีก แต่ในสังคมไทยแล้วสิ่งนี้ยังหลงเหลืออยู่อีกมากล้น หนังสือเล่มนี้ได้ยืนยันถึง "อำนาจของความรู้" (และความไม่รู้) ที่ก่อความอยุติธรรมต่อบรรดาคนยากไร้ สะท้อนผ่านตัวละครจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพแทนบรรดาชาวนาชาวไร่รับจ้าง คนชราในสังคมสวีเดนเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้ว ฝีมือการประพันธ์ของ "อีวาร์ ลู-ยูฮันส์ซอน" จะเป็นอย่างไร? พิสูจน์พร้อมกันได้แล้วในเล่ม!

ข้อมูลหนังสือ

  • คนไม่รู้หนังสือ
  • ผู้เขียน: Ivar Lo-Johansson
  • ผู้แปล: บุญส่ง ชเลธร
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9786163012142