นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มพัฒนาศักยภาพในยุคหิน กระทั่งถึงความก้าวล้ำทางวิทยาการในสมัยโลกาภิวัฒน์ นำเสนอการก่อเกิดอารยธรรมรุ่นแรก ในแถบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญสี่สาย จากเมโสโปเตเมีย ไนล์ สินธุ ถึงฮวงโห ผ่านห้วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคทั้งเจ็ดทวีป กลั่นกรองห้วงเวลาผ่านยุคสมัยอาณาจักรโบราณ ไม่ว่ากรีกโรมันหรือแม้แต่จักรวรรดิจีน ผนวกการก่อเกิดและล่มสลายของยุคสมัย และสงครามครั้งใหญ่ของโลก เช่นสงครามครูเสด การล่าอาณานิคม มาจนถึงสงครามโลกครั้งสำคัญ หลากหลายเรื่องราวที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงพัฒนาการและโลกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูลหนังสือ