หนังสือ "นานาชาติเหนือแผ่นดินสยาม" เล่มนี้ กล่าวถึงเรื่องราวของชาวต่างชาติ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันกับชาวสยามมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางชาติเข้ามาในสยามเพื่อติดต่อ ค้าขาย บางชาติเข้ามาในสยามเพื่อการทหาร บางชาติเข้ามาในสยามเพื่อเผยแผ่ศาสนา แต่ทุกชาติที่เข้ามาล้วนเข้ามาเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไว้กับประเทศสยามของเราทั้งสิ้น ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้!

ข้อมูลหนังสือ

  • นานาชาติเหนือแผ่นดินสยาม
  • ผู้เขียน: ภาสกร วงศ์ตาวัน
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 158 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9786163011596