"แผ่นดินอาหรับ ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปเรียนรู้เรื่องราวของกลุ่มชนอาหรับ จากจุดเริ่มของชาวทะเลทรายผ่าน "วิถีแห่งเบดูอิน" กระทั่งศรัทธาในศาสนาอิสลามได้หยั่งรากลึกจนก่อกำเนิด "จักรวรรดิอิสลาม" จนก่อเกิดอิสลามอันเกรียงไกร รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้งขีดแบ่งแผ่นดินจนเป็น "ชาติรัฐ" ในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ความเป็นอาหรับ และแผ่นดินอาหรับที่ครั้งหนึ่งนั้น อคติที่ชาวโลกมีต่อพวกเขาดูจะมืดมนจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่า พวกเขาคือชนที่สร้างสรรค์ "อารยธรรม" อันดีงานเอาไว้ในโลกนี้มากมาย!

ข้อมูลหนังสือ

  • แผ่นดินอาหรับ ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง
  • ผู้เขียน: อนันตชัย จินดาวัฒน์
  • สำนักพิมพ์: ยิปซี
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9786163011121