กิมย้งหยิบยืม ตัวแทนแปดเทพสมมติในพระคัมภีร์ เขียนถึงบุคคลอันหลากหลาย หลังจากเขียนจบตัวบุคคลหนึ่ง ค่อยเขียนถึงอีกบุคคลหนึ่ง สลับเปลี่ยนหมุนเวียนจนบุคคลเหล่านี้รวมตัวกัน นับเป็นโครงเรื่องที่โดดเด่นเฉพาะ ความยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้ กล่าวได้ว่าไม่มีมาแต่โปราณกาลจวบจนอนาคต คล้ายกับลูกคลื่นลูกแล้วลูกเล่าที่หนุนเนื่อง ทยอยไล่พัดพาผู้อ่านให้ไหลบ่าไปตามกระแสธารแห่งวรรณกรรมอย่างไม่หยุดยั้งขาดตอน

ข้อมูลหนังสือ