การตกผลึกทางความคิดจากสุดยอดมหากาพย์แห่งยุด เทพบุตรกู้บัลลังก์ ซึ่งเขียนโดยจิ่วถู นักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ดังที่สุดคนหนึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่เวลานี้ ในแต่ละบทแต่ละตอน ล้วนวิเคราะห์และตีความ เปิดมุมมองใหม่ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ซ่อนเร้นอยู่ใน มหากาพย์นวนยายชุดนี้ บทความภายในเล่ม ประกอบด้วย บทความ สรุปปูมหลังทางประวัติศาสตร์ ของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ บทความหวังสุน บุรุษผู้นำให้ต้าถังปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง โดย คุณ พชร สมุทรวณิช และอีกหลายบทความ ของนักเขียนท่านอื่นๆ

ข้อมูลหนังสือ