หลงอิงยังคงปะปนอยู่ในสำนักใหญ่สหพันธ์แม่น้ำใหญ่ นอกจากเซียงฮูหยินแล้ว ทั้งหลงอิงยังพบโหยวฮูหยิน นางมีเสน่ห์ดึงดูดใจกับเพียงไหน

ข้อมูลหนังสือ