เป็นการเปิดตัวของบุรุษประหลาดผู้มีสี่คิ้ว นามเล็กเซียวหงส์ พร้อมด้วยมวลสหายผู้รู้ใจ เช่นยอดฝีมือผู้มีดวงตามืดบอด ฮวยมั่วเล้า หรือสุดยอดมือกระบี่แห่งยุคผู้เป่าโลหิตไซมึ้งซวยเซาะ

ข้อมูลหนังสือ