หลังจากผ่านพ้นเรื่องราวอันมากมาย ในที่สุดเด็กหนุ่มที่ไม่เอาไหน เมื่อกาลก่อน กลับกลายเป็นยอดแม่ทัพ แห่งแผ่นดินอย่างเต็มตัว บทสรุปบนเส้นทางของหวังสุนจะเป็นอย่างไร ราชสำนักต้าถังสุดท้ายจะได้คำตอบเช่นใดจากยุคสมัย คำตอบนั้นอยู่ใน เทพบุตรกู้บัลลังก์ เล่ม 9 นี้แล้ว!

ข้อมูลหนังสือ