หวังสุนปลอมแปลงโฉม คิดลอบเข้านครหลวงไปช่วยเหลือคนในครอบครัว พอดีพบพานกับขบวนของถังเสียนจงฮ่องเต้หลบหนีออก จิ่วถูเขียนฉากแห่งประวัติศาสตร์นี้ได้น่าประทับใจ

ข้อมูลหนังสือ