พรรคเหนียนปังซี่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งในยุทธภพเกิดการแบ่งแยกเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายที่ต้องการสลายพรรคและฝ่ายที่ต้องการให้พรรคคงอยู่ต่อไป ฝ่ายที่ต้องการให้พรรคคงอยู่ต่อไปนั้นก็เพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชน เผิงอู๋วั่ง ได้เข้าร่วมกับฝ่ายที่ต้องการสลายพรรคก็คือหงซือเสวี่ย จึงต้องต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งส่งมือสังหารมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลหนังสือ