หลงอิง ปิดฉากไลล่าจงมี่จื้อ สุดท้าย ผลจากการตามล่าจะเป็นอย่างไร จากนั้น หลงอิง กับพวกจึงกลับมาเทพนคร การกลับมาครั้งนี้หลังจากออกนอกด่านไปเป็นเวลานาน จะเกิดผลเช่นใด

ข้อมูลหนังสือ