หลังจากสูญเสียพี่ชายและบิดากลายเป็นคนสติไม่ดี เผิ่งอู๋วั่งก็ไปแก้แค้นจินไป่ป้า แต่จินไป่ป้ากลับให้สำนักเยวี่ยหนี่มาช่วย ส่งเทพธิดากระบี่ฮั่วจิงหงมาต่อกร ฝีมือนางเลิศล้ำ เผิงอู๋วั่งต่อสู้แทบเอาชีวิตไม่รอด จึงแก้แค้นไม่สำเร็จ แต่ได้คนของวัดเส้าหลินช่วยชีวิตไว้ เผิงอู๋วั่งคิดกลับไปแก้มือ และยังต้องปกป้องคุ้มครองสองพ่อลูกตระกูลฟังที่ถูกปองร้าย การผจญภัยในยุทธจักรของเผิงอู่วั่งยังดำเนินต่อไป เข้าได้ร็จักสำนักต่างๆมากมาย และตั้งใจฝึกฝนวิชายุทธ์ใหม่ๆ เพื่อก็ชื่อเสียงให้กับสำนักคุ้มกันภัยของตน

ข้อมูลหนังสือ