เทพบุตรกู้บัลลังก์ เล่ม 6 หวังสุน ตีเมืองได้หลายเมือง ขยายอาณาเขตต้าถังออกไป ขณะที่จะผลักชาวต้าสือ ออกจากดินแดนตะวันตก ก็ทราบข่าวการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรต้าถัง

ข้อมูลหนังสือ