เทพบุตรกู้บัลลังก์ เล่ม 5 หวังสุนขันอาสาแม่ทัพฟงฉังชิง ออกรบกับนักรบชาติอาหรับ นี่ถือเป็นอีกแบบทดสอบหนึ่งอันยากลำบากของเทพบุตรผู้มาจากนครฉางอานผู้นี้

ข้อมูลหนังสือ