เทพบุตรกู้บัลลังก์ เล่ม 4 หวังสุนได้รับคำสั่งให้มุ่งสู่ดินแดนตะวันตก ออกรบและนำยุทโธปกรณ์เพื่อให้แม่ทัพฟงฉังชิง โดยหาร็ไม่ว่า นี้เป็นแผนร้ายประการหนึ่งของคนในราชสำนักซึ่งมีเป้าหมายต้องการกำจัดเหล่าราชองครักษ์จบชีวิตกลางทะเลทราย

ข้อมูลหนังสือ