เทพบุตรกู้บัลลังก์ เล่ม 3 หวังสุนยังพบความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้ง คนในราชสำนักไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกับคนในยุทธจักร หวังสุนจะทำเช่นไรเมื่อวิกฤตการณ์กรายมา

ข้อมูลหนังสือ