เขียนถึงชีวิตที่เปลื่ยนไปของหวังสุน ตอนแรกดูเหมือนประกอบความดีความชอบ ได้เลื่อนยศตำแหน่งแต่แล้วถูกซุ่มโจมตี คิดกำจัดให้พ้นทาง

ข้อมูลหนังสือ