บันทึกความทรงจำผ่านรูปถ่ายแบบกระชับถึง ‘พอร์ตแลนด์’ เมืองที่มีสถิติ ‘...มากที่สุด’ อยู่มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นประชากรมีคุณภาพชีวิตมากที่สุด เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุด เมืองที่มีระบบจักรยานมากที่สุด เมืองที่มีจำนวนคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด และเมืองที่มีอัตราคลับเปลื้องผ้าต่อประชากรมากที่สุดในอเมริกา โดย ‘ธนชาติ ศิริภัทราชัย’ นักเขียนที่มีความยียวนมาก (แต่ไม่) ที่สุดของประเทศไทย

ข้อมูลหนังสือ