ร่วมทบทวนเหตุการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยระหว่างปี 2020-2021 ที่เคลื่อนไหวโดยมีป๊อปคัลเจอร์และโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือ สื่อสารเนื้อหาร่วมสมัยด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังมี 'ความหวัง' เป็นอาวุธสำหรับรับมือการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านบันทึกและภาพถ่ายที่คัดสรรจากการลงพื้นที่ทำข่าวของ 'กรุณพร เชษฐพยัคฆ์' กับ 'อัษฎาวุธ บุญฤทธิ์ศักดิ์' นักข่าวและช่างภาพจากเว็บไซต์ The MATTER ที่เชื่อว่าเหตุการณ์ตลอดหนึ่งปีนี้ไม่ควรถูกลืม

ข้อมูลหนังสือ