ผ่านเรื่องราวความสัมพันธ์อันร้าวรานที่ชะตาพัดพาเข้ามาในชีวิต ทั้งความรักที่ไม่สมหวัง ความรักที่เป็นไปไม่ได้ ความรักที่คลุมเครือ อีกทั้งยังต้องต่อสู้กับสายตาของผู้คนที่จับจ้องมองสิ่งที่เธอเป็นและอยากเป็น ในห้วงเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าผู้หญิงต้องเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม ถ่ายทอดเรื่องราวด้วย ‘สำนวนสะวิง’ ของ ‘วิตต์ สุทธเสถียร’ นักเขียนมากความสามารถผู้ล่วงลับ และเป็นต้นแบบในด้านการใช้ชีวิตให้กับ 'รงค์ วงษ์สวรรค์'

ข้อมูลหนังสือ