บันทึกชีวิตของ ‘พชร สูงเด่น’ นักเรียนทุน Erasmus Mundus โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนไป เที่ยวไปทั่วยุโรป สู่การศึกษาที่ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน ไม่ได้มีแค่การทำทีสิส หากยังได้ใช้ชีวิต ทำความรู้จักกับโลก ผูกสัมพันธ์กับผู้คนในท้องที่ ปรับตัวเข้ากับความแตกต่าง หลากหลาย นิยามความหมายคำว่า 'การศึกษา' เสียใหม่ ให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข้อมูลหนังสือ

  • Earsmus Generation เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้
  • ผู้เขียน: พชร สูงเด่น
  • สำนักพิมพ์: Salmon Books
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2563
  • ISBN: 9786162985027