เดินเข้าป่าเพื่อเก็บเห็ด จับปูนา กบ หอย หาหน่อไม้ และแมลงต่างๆ ฯลฯ จุดเด่นของ Pittmomo คือ การเล่าเรื่องที่เรียบง่ายและอบอุ่นด้วยภาษาท้องถิ่นและกลิ่นไอวิถีพื้นบ้าน ผ่านลายเส้นที่น่ารักและสีสันสวยงาม

ข้อมูลหนังสือ

  • My Little Kitchen 3: ครัวบ้านบ้าน (ภาคฤดูฝน)
  • ผู้เขียน: Pittmomo
  • สำนักพิมพ์: Bunbooks
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2563
  • ISBN: 9786162984969