ทำไมต้องมี ส.ส. , ส.ว. จำเป็นต้องมีไหม, ทำไมต้องเคารพกฎหมาย ถ้าเราไม่เคยตกลง, ถ้าเรามีเงินเท่ากันทุกคนจะดีหรือไม่ และอีกหลากหลายประเด็นที่นำเอาเรื่องรอบตัวมาเป็นเคสตัวอย่างให้เข้าใจระบบประชาธิปไตยได้อย่างง่ายดาย เช่น การเลือกร้านอาหารของคนในครอบครัวที่ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจได้คนละ 1 เสียงก็ถือเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้น หรือการเป็นหัวหน้าห้องที่ต้องตัดสินใจแทนคนในชั้นควรจะตัดสินใจเองเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้เลยหรือควรจะให้ทุกคนร่วมตัดสินใจแต่จะใช้เวลาและอาจไม่ได้ข้อสรุป รวมไปถึงเรื่องเล่าจากประสบการณ์ด้านการเมืองที่มาแบ่งปันให้ได้คิดและลองวิเคราะห์ตามเพื่อทำความเข้าใจกันว่า ‘ประชาธิปไตยคืออะไร’

ข้อมูลหนังสือ

  • Why So Democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร
  • ผู้เขียน: พริษฐ์ วัชรสินธุ
  • สำนักพิมพ์: Banlue Books
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786162984846