ผลงานการออกแบบปกที่คัดสรรมาจากกว่า 20 ปี ของการทำงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ออกแบบปกของ ‘WRONGDESIGN’ ที่เอาปกตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มงานมาให้ดูพร้อมบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ตอนตั้งไข่ ที่ยังใช้งานโปรแกรมได้ไม่ครบทุกฟังก์ชั่น จนเปิดโลกการออกแบบปกอีกขั้นด้วยการปรับใช้เทคนิคงานพิมพ์หลากหลาย และตีความปกให้ลึกซึ้งอีกขั้นด้วยการอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาหนังสือทีละเล่มก่อนออกแบบงาน พร้อมตัวอย่างและคอนเซ็ปต์ไอเดียของปกแต่ละเล่ม ทั้งที่มาและขั้นตอนการคิดการตีความที่แตกต่างกันออกไป ตามประเภทของหนังสือที่สะท้อนภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงวงการหนังสือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • WRONGDESIGN : A SELECTION OF COVER DESIGNS 2002-2020 (Reader Edition)
  • ผู้เขียน: wrongdesign
  • ออกแบบปก: Wrongdesign
  • สำนักพิมพ์: Salmon Books
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2562
  • ISBN: 9786162984792