รวมเรื่องสั้นกึ่งไซไฟกึงดิสโทเปียที่จะชวนเราไปตรวจสอบ ‘ความปกติ’ ในเมืองที่เราอาศัยอยู่ ผ่านเรื่องของ 'เมืองธรรมดา' เมืองที่คุณจะถูกตรวจสอบและต้องยืนยันความเชื่อและความศรัทธาเพื่อความอยู่รอด เมืองที่คนในถูกปลูกฝังให้ภูมิใจที่ได้เป็นประชากร จนเกิดการแบ่งพรรคพวกและตั้งแง่ต่อคนภายนอก เมืองที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต เพราะนอกจากจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวิวัฒนาการมากมาย ยังเป็นเมืองที่สุขสบาย จนต่อให้เกิดความวุ่นวายขนาดไหน นองเลือดมากมายเพียงใด ผู้คนในเมืองก็ใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ขัดขืน และมองมันเป็นเพียงสถานการณ์ที่เป็นปกติ

ข้อมูลหนังสือ

  • สถานการณ์ยังเป็นปกติ
  • ผู้เขียน: สมุด ทีทรรศน์
  • สำนักพิมพ์: Salmon Books
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786162984761