ทำไมบิณฑบาตรต้องถอดรองเท้า แล้วฆารวาสใส่รองเท้าได้หรือไม่ / หากไม่ได้กรวดน้ำบุญที่เราทำจะส่งถึงผู้รับไหม / วิญญาณและผีเหมือนกันหรือไม่ มีจริงหรือเปล่า / บังสุกุลเป็น บังสุกุลตายทำเพื่ออะไร และเชื่อหรือไม่ว่าลูกบางคนก็เป็นพระอรหันต์ของพ่อแม่ได้เช่นกัน ข้อสงสัยและคำถามที่เราเคยคิดเล่น คิดจริง จะถูกอธิบายให้เข้าใจง่ายตามหลักพุทธศาสนาและเหตุผลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยอิงจากเนื้อหารในพระธรรมให้เห็นว่าบางอย่างก็ถูกดัดแปลงมาและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลหนังสือ

  • ไปจำมาจากไหน...ทำไมไม่เชื่อหลวงพี่
  • ผู้เขียน: พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
  • สำนักพิมพ์: Bunbooks
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786162984754