"ฉันสนุกกับการอ่าน...มาก เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับทั้งคนทั่วไป บริษัทเอกชน ภาครัฐ และฉันได้แรงบันดาลใจมากมายจากการสนทนากับ Andreas Weigend ในฐานะที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านดิจิทัลของฉัน" —Angela Merkel, นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

"Andreas Weigend ถือได้ว่าเป็นนักสำรวจโลกเทคโนโลยีในอนาคตที่ล้ำหน้า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นแผนที่ไปสู่โอกาสในโลกยุคใหม่ที่ไม่มีความลับอีกต่อไป" —Daniel Kahneman, ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2002 และเจ้าของผลงานหนังสือ Thinking, Fast and Slow

"... เป็นคู่มือที่ยอดเยี่ยม ที่จะช่วยทั้งคนทั่วไป บริษัท และผู้กำหนดนโยบายให้สามารถสร้างมูลค่าจากขุมข้อมูลได้โดยไม่เสียหลักจริยธรรม หนังสือเล่มนี้จะช่วยกระตุ้นให้เราคิดและลงมือทำจริง"  —Kenneth Cukier , บรรณาธิการอาวุโสนิตยสาร The Economist และผู้เขียนหนังสือ Big Data : A Revolution that will Transform How We Work , Live and Think

ข้อมูลหนังสือ

  • รู้อะไรไม่สู้รู้ดาต้า
  • แปลจากหนังสือ: Data for the People: How to Make Our Post-Privacy Economy Work for You
  • ผู้เขียน: Andreas Weigend
  • ผู้แปล: ดาวิษ ชาญชัยวานิช
  • สำนักพิมพ์: Banlue Books
  • จำนวนหน้า: 384 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2561
  • ISBN: 9786162984402