ศิลปินทุกคนล้วนถูกเชื่อมโยงเข้ากับความผิดพลาดที่เขามีความผูกพันเป็นการเฉพาะ

ทุกศิลปะล้วนวาดขึ้นมาจากข้อบกพร่องอันมีลักษณะพิเศษ

งานแต่ละชิ้นคือผลงานของความบกพร่องโดยกำเนิด อันนำมาซึ่งความสมบูรณ์ที่สุ่มเสี่ยงและแสงส่องทางใหม่ๆ

ข้อมูลหนังสือ

  • The Art of Disappointment ศิลปะของความผิดหวัง
  • ผู้เขียน: กิตติพล สรัคคานนท์
  • สำนักพิมพ์: Salmon Books
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786162984365