จากความสนใจอยากศึกษาต่อด้านศิลปะ สู่ทริปองเยี่ยมชมเมืองที่ไกลบ้าน 7 ประเทศ ในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อสำรวจพื้นที่ใหม่ให้กับชีวิตในอนาคตของ 'ศรภัทร ภัทราคร' อดีตสถาปนิกผู้มองเห็นชีวิตในงานสถาปัตย์ และเจ้าของเพจ 'decided to live full time in a hotel'

ข้อมูลหนังสือ

  • LONG LONG WAY
  • ผู้เขียน: ศรภัทร ภัทราคร
  • สำนักพิมพ์: Salmon Books
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786162984334