"จากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจชีวิตมุ่งหวังสิ่งใด เชื่ออะไร ผมใช้บทสนทนาระหว่างคำทักทายกับคำร่ำลาในการหาคำตอบ ด้วยหวังว่าคำตอบของเขาจะให้คำตอบบางอย่างกับผมด้วย และหนังสือที่อยู่ในมือเล่มนี้คือคำตอบส่วนหนึ่งที่ผมได้รับจากการถามมาตลอดชีวิตการทำงาน"

บทสนทนาคัดสรรจากนิตยสาร a day และเว็บไซต์ the cloud ตลอดการทำงานสัมภาษณ์ในรอบ 10 ปีของ จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ ผู้ค้นพบความสำคัญของการพูดคุยและค้นพบความหมายของชีวิตจากคู่สนทนา

ข้อมูลหนังสือ