เรื่องรราวจับใจในถ้อยคำธรรมดา

ข้อความสั้นประกอบภาพ (Small thing matter 2) ว่าด้วยเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ แต่บอกเล่าด้วยถ้อยคำเล็กๆ

ข้อมูลหนังสือ

  • The World in the Little Worlds
  • ผู้เขียน: คัจฉกุล แก้วเกต
  • สำนักพิมพ์: Bunbooks
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786162984013