ร่วมค้นหาความหมายของ ‘ความสุข’ ผ่าน ‘พฤติกรรม’ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันว่าการกระทำของเรานั้นส่งผลกับสภาพอารมณ์และชีวิตในวันข้างหน้าขนาดไหน ผ่านความเรียงอิงประสบการณ์และงานวิจัย ที่จะทำให้เรากลับมาสำรวจทุกเรื่องราวของตัวเองใหม่ โดย ‘ณัฐวุฒิ เผ่าทวี’ นักเศรษฐศาสตร์ความสุขและศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์

ข้อมูลหนังสือ

  • The Happiness Manual พฤติกรรมความสุข
  • ผู้เขียน: ณัฐวุฒิ เผ่าทวี
  • สำนักพิมพ์: Salmon Books
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786162984006