กว่าหนึ่งร้อยเจ็บสิบบทสนทนาว่าด้วยชีวิตกับความคิดของคนธรรมดาๆ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงอันอุดมไปด้วยความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ที่เดินผ่านมาและผ่านไปที่ทำให้เราได้ย้อนนึกคิดถึงเรื่องราวชีวิตของเราเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • มนุษย์กรุงเทพฯ
  • ผู้เขียน: ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ
  • สำนักพิมพ์: Salmon Books
  • จำนวนหน้า: 280 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786162983573