โลกแห่งหุ่นยนต์ / โลกของการเป็น 'ยอดมนุษย์' / โลกที่อาจเต็มไปด้วยมนุษย์ต่างดาว / โลกของความสวยงามที่หลายหลากเกินตีความ / โลกที่สามารถลบความทรงจำได้ / โลกที่ไม่มีเฟซบุ๊ค / โลกที่ถูกปกครองด้วยอัลกอริทึม / โลกที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันระดับพิกเซล / โลกที่กลายเป็นโลกเสมือน / โลกที่ทุกแผ่นดินให้ภาษาเดียวกัน / โลกอนาคตที่อนุญาติให้เราล่วงรู้อนาคต

บทความว่าด้วยนวัตกรรมและแนวคิดพลิกโลก โร้ดแมปที่มีปลายทางเป็นโลกอนาคต โดย ทีปกร วุฒิพิทยามงคล นักเขียน นักคิด และนักติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีในโลกใบนี้ ผู้เขียน Mostly Cloudy มีเมฆเป็นส่วนมาก

ข้อมูลหนังสือ

  • Wake Me Up When Now Ends ลืมตาในอนาคต
  • ผู้เขียน: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
  • สำนักพิมพ์: Salmon Books
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786162982996